MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGRAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELYANAN SECARA PROFESIONAL DENGAN SEPENUH HATI TEGURLAH DAN LAPORKAN KE UNIT KE UNIT PENGADUAN PUSKESMAS”